Domů

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) pověřilo BDO Advisory s.r.o zpracováním studie Česká internetová ekonomika 2016. Dokument aktualizuje některá data z předchozí studie z roku 2013, jako je výše příspěvku internetové ekonomiky  k HDP nebo dopad IE na zaměstnanosta přináší nová témata z oblasti využívání informačních a komunikačních technologií v podnicích, v domácnostech a mezi jednotlivci, trendy a bariéry rozvoje internetové ekonomiky, která tvoří průřez celou internetovou ekonomikou.

Domů

V roce 2015

  • je celkový příspěvek internetové ekonomiky k HDP ČR ve výši 4,13 %
    • oproti roku 2011 došlo k nárůstu o 15 % z 164 mld. v roce 2011 na 188 mld. v roce 2015
  • je ČR na 2. místě ze zemí EU v podílu tržeb z elektronických prodejů na celkových tržbách, podíl byl 30 %
  • je ČR na 3. místě ze zemí EU v podílu podniků prodávajících pomocí počítačových sítí do dalších zemí EU
  • je ČR na 3. místě ze zemí EU v nákupu podniků prostřednictvím počítačových sítí (56 %).